الف) اجرای طرح توسعه ی واحد تولید فراورده های بیولوژیک دامپزشکی

. احداث بزرگترین واحد تحقیقات واکسن های دام و طیور با ظرفیت تولید حداقل دو میلیارد دوز در سال در فضایی بالغ بر دو هزار متر مربع ( قابل ارتقا تا چهار میلیارد دوز در سال جهت صادرات )

. احداث واحد تولید داروهای تزریقی با ظرفیت تولید بیست میلیون ریال در سال به صورت پودر و محلول

 ب ) احداث فاز دوم سالن های  تولید واکسن های انسانی

. احداث بزرگترین مرکز تولید واکسن های انسانی با ظرفیت تولید یک میلیارد دوز در سال

. احداث واحد تولید فراورده های تزریقی شامل آمپول وویال و سرم