مصون نگه داشتن جوجه های گوشتی از تضعیف سیستم ایمنی

مهندس پارمیس زاهدی مقدم

تضعیف سیستم ایمنی اثر منفی معنی داری بر عملکرد جوجه های گوشتی در تمام مناطق جهان داشته و اغلب تصور می­شود که توسط بیماری­های باکتریایی یا سموم قارچی (مایکوتوکسین) ایجاد می­گردد. تضعیف سیستم ایمنی همچنین می­تواند تحت شرایط نامطلوب ، مدیریت اجرایی ضعیف و شرایط نامطلوب امنیتی ایجاد شود.

واکسیناسیون OVERKILL در شرایط دسترس­های تغذیه­ای به تنهایی یا در ترکیب با عفونت­ها همراه با توصیه­های عملی به جلوگیری از وقوع این شرایط در گله های جوجه گوشتی کمک می­کند. عامل تضعیف سیستم ایمنی با وجود این که یک سندرم بدون علائم کلینیکی است، می­تواند به تنهایی یا به همراه سایر عوامل ایجاد شود.

محیط و مایکوتوکسین­ها:

شرایط محیطی پایین تر از حد مطلوب از قبیل تراکم بالای گله،تهویه ضعیف ، فضای نامناسب دانخوری وآبخوری ، تغذیه ضعیف (همراه با حضور مایکوتوکسین ها) و استرس های محیطی می­توانند منجر به تضعیف سیستم ایمنی و اختلالات باکتریایی گردد. تغییرات منفی در میکروفلورای روده سبب ایجاد مشکلاتی در رابطه با رطوبت بستر می­شود. بستر مرطوب سبب تشکیل آمونیاک و بالا رفتن رطوبت می­گردد. آمونیاک به میزانPPM20-10 برای آسیب رساندن به اپیتلیوم تنفسی  و سیستم موکوسی و تضعیف سیستم ایمنی کافی است . میزان گازهای مضر همچنین در صورتی که تهویه و مدیریت آبخوری و بستر ضعیف باشد. افزایش خواهد یافت. همچنین رطوبت نسبی کمتر از حد طبیعی به تضعیف سیستم ایمنی منجر خواهد شد. رطوبت نسبی پایین به ویژه در پرندگان بسیار جوان می­تواند اپتیلیوم تنفسی را به سرعت کند و منجر به آسیب به پرزها شود. رطوبت نسبی بالا با شرایط استرس حرارتی نیز می­تواند منجر به له له زدن پرندگان شود که در برخی نواحی معمول است اگر پرنده له له بزند، برای درمان ، پرنده را تحت درمان با آنتی بیوتیک در 5 روز اول زندگی قرار می­دهند. اگر آنتی بیوتیک­ها در اوایل زندگی به پرنده داده شوند، استفاده بیش از حد آنها ایجاد میکروفلورای طبیعی دستگاه گوارش پرنده را به تعویق خواهد انداخت و منجر به تخریب میکروفلورای طبیعی در پرندگان مسن­تر خواهد شد که می­تواند به سرکوب سیستم ایمنی منجر شود.

مایکوتوکسین­ها همچنین به هنگام بلعیدن ، می­توانند سیستم ایمنی پرنده را تضعیف کنند، مایکوتوکسین­ها متابولیت­های کپک­ها می­باشند که کپک­ها با ایجاد کلنی ، تولید سم (مایکوتوکسین­ها) می­نمایند که این سموم در زمان برداشت محصولات خوراکی و ذخیره آنها تولید می­شوند.

علل میکروبی:

با این که هر بیماری کلینیکی عفونی سبب تضعیف سیستم ایمنی می­شود، ویروس­های معینی نیز وجود دارند که سبب تضعیف ایمنی توأم با تضعیف توسعه لنفوسیت­های T می­گردند.

الف) ویروس بیماری عفونی گامبورو (IBDV) :

در سروتیپ بیماری گامبورو (IBDV) وجود دارد که فقط سروتیپ 1 سبب تضعیف سیستم ایمنی می­گردد و بیماری کلینیکی گامبورو را در جوجه­ها ایجاد می­کند. تضعیف سیستم ایمنی به دنبال یک پاسخ تولید آنتی­بادی منجر به ایجاد حساسیت و بیماری ثانویه خواهد شد که جوجه­ها عمدتاً قبل از 3 هفتگی به عفونت مبتلا خواهند شد.

ب) ویروس بیماری مارک(MCV) :

عامل بیماری مارک آلفاهرپس ویروس است که سبب ایجاد تومورهای سلول­های T در جوجه­ها می­شود.ویروس مارک می­تواند سبب نوعی تضعیف سیستم ایمنی شناخته شده گردد که از طریق تخریب لنفوسیت­ها در طی دو هفته اول زندگی و ایجاد عفونت ( بسته به حدت ویروس ) رخ می­دهد که به هنگام فعالیت دوباره ویروس منتقل شده و با تشکیل تومور در پرندگان بالغ نوعی تضعیف سیستم ایمنی تأخیری حادث می­شود.

ج) ویروس بیماری کمخونی عفونی جوجه( CIAV) :

در جوجه­های جوان ، ویروس کمخونی عفونی جوجه (CIAV) سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار داده و سبب صدمات اقتصادی عمده خواهد شد و خسارات زیادی در صنعت تولید جوجه­های گوشتی ایجاد خواهد نمود. عفونت به طور طبیعی زمانی ایجاد خواهد شد و خسارات زیادی در صنعت تولید جوجه های گوشتی ایجاد خواهد نمود. عفونت به طور طبیعی زمانی ایجاد خواهد شد که گله­های مادر درست قبل از تخم گذاری یا در طول تخمگذاری به هنگام مواجه شده با ویروس به عفونت مبتلا گردند. تحت این شرایطCIAV  به صورت عمودی و مستقیم به نتاج انتقال می­یابد( انتقال عمودی از مادر به جوجه­­ها) . CIAV همچنین می­تواند به طور افقی (محیطی) به نتاج جوجه­های گوشتی در محیط­ های آلوده منتقل شود . عفونت­های ثانویه هم می­توانند نقش مهمی در افزایش صدمات ناشی از CIAV داشته باشند.

پیشگیری محیطی:

شرایط محیطی تأثیرمهمی را در نگهداری سلامت پرنده و حفظ آسایش آن دارد که از تضعیف سیستم ایمنی جلوگیری کرده و سبب رسیدن به عملکرد مناسب و افزایش سودمندی می­گردد و بنابراین وجود شرایط مطلوب و مناسب به طور مداوم ضروری به نظر می­رسد.هوای تازه و بدون آلودگی یکی از این شرایط است. اگر پرندگان در سلامت کامل باشند به پتانسیل کامل عملکرد خود می­رسند. تهویه مناسب می­تواند تنها در صورتی که تعداد ظرفیت مناسبی از هواکش­ها و پدهای خنک کننده در سالن وجود داشته باشد، تأمین گردد. میزان تهویه و تجهیزات می­بایست برای شرایط آب و هوایی، محل­های مختلف و در فصول مختلف و ساعات روز تنظیم گردد.

مدیریت کود نیز یک جنبه مدیریتی مهم است استفاده از یک بستر 10-8 سانتی متری از مواد جاذب خشک برای شرایط مناسب بستر حیاتی است. گرم کردن زمین ( دمایc  30-28 ) به چگالتر شدن سطح زمین کمک می­کند. مدیریت و نگهداری بستر با خصوصیات مناسب، شروع خوبی برای جوجه­هاست. استانداردهای بالای مدیریت آب همراه با خطوط آبخوری بدون نشت، اندازه گیری مصرف روزانه آب ، اندازه­گیری و تعدیل منظم میزان جریان آب به خطوط آبخوری پستانکی برای جلوگیری از نشت و تمیز نگه داشتن خطوط آبخوری و رعایت اصول بهداشتی و مدیریت تهویه مناسب از جمله اقدامات مناسب محیطی برای جلوگیری از بیماری­ها است.

مواد خام می­بایست به دفعات به منظوره پیدایش مایکوتوکسین­ها و آگاهی از موقعیت مایکوتوکسین­ها آزمایش شوند و بسیار مهم است که از مواد خام آلوده برای تولید خوراک طیور اجتناب شود. استفاده از متصل شونده­ها به سموم موجود از نظر تجاری منجر به کاهش عامل خطر ساز می­گردد.

واکسینه کردن:

کلیه گله­های مرغ مادر گوشتی می­بایست علیه کمخونی عفونی (CIAV) با یک دوز تکی واکسن زنده در طی دوره پرورش واکسینه شوند و یکپارچگی و هماهنگی لازم قبل از اولین تخمگذاری به دست آید . همچنین پرندگان والد می­بایست ایمنی بالایی را با طرح­های مناسب واکسیناسیون برای بیماری گامبرو(IBVD) بدست بیاورند. ایمنی بالا از طریق گله­های والدی که آنها از طریق واکسن­های زنده IBDV در اوایل پرورش به دست آورده­اند و واکسن­های غیرفعال IBVD در انتهای دوره پرورش و حتی اگر لازم باشد در دوره تخمگذاری ، به دست خواهد آمد. بنابراین درمان گله­های والد به این طریق سبب خواهد شد که جوجه­های گوشتی یکروزه به میزان بالا و یکنواختی از آنتی­بادی­های مادری(MAB) را علیه بیماری گامبورو(IBDV) به دست آوردند. با این که اغلب از واکسن­های زنده برای حفاظت جوجه­های گوشتی در برابر گامبورو استفاده می­شود، واکسیناسیون با استفاده از سویه­های حد واسط یا افزون تر ازحد واسط می­تواند از طریق آب آشامیدنی در فارم انجام شود. یکی از زیان­های واکسن­های زنده IBVD توارث پذیری پاتوژن­ها می­باشد واکسن­های ترکیبی ایمنی یا واکسن­های حامل(وکتور) می­توانند به عنوان جایگزین واکسنهای زنده استفاده گردند. واکسیناسیون می­بایست برای جلوگیری از خنثی شدن توسط آنتی­بادی مادری (MAB) و جلوگیری از کاهش سطوح (آنتی بادی مادری) قبل از واکسیناسیون ، در زمان مناسب انجام شود. در نهایت در مناطقی مانند آمریکای شمالی با وجود واریانت­های مختلف IBDV، کاربرد روش متفاوت با گونه­های مختلف واکسن ممکن است ضروری به نظر برسد.

اندازه گیری­های امنیت زیستی:

هدف گسترده امنیت زیستی مصون نگه داشتن پرنده از عفونت هاست . اگر دستیابی به این هدف امکان پذیر باشد ممکن است مزایایی در کاهش یا به تأخیر انداختن چالش­ها داشته باشد .طراحی فارم و جایگاه آن در این راستا از اهمیت زیادی برخورداست وبه صورت معنی داری تحمل پرنده را بالا ­برده و نقش مهمی در سلامتی پرنده،عدم ابتلا به بیماری و عملکرد تولید خواهد داشت . اهمیت فاصله در امنیت زیستی در جلوگیری از نقل و انتقال عفونت­های هوا برد است. با این وجود کامیونهای حامل خوراک ، حمل جوجه و افراد در بین فارم ها در کاهش عوامل خطر ساز امنیت زیستی نقش مهم و معنی داری را نشان می­دهند و می­بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد. امنیت زیستی می­بایست مکمل پرورش بوده و مدیریت صحیح و تجهیزات از ضروریات لازم برای اجرا صحیح یک برنامه امنیت زیستی می­باشند، که بایستی به کارگرفته شوند. پرندگان مرده می­بایست روزانه جمع آوری شوند و برای  تأمین سلامتی و بهداشت ، دور ریخته شوند. یکبی از روشهای مورد قبول دور ریختن پرندگان تبدیل آنها به خاکستر است.

امتیاز ورود و خروج همزمان

اصول سیستم ورود و خروج همزمان پذیرفته شده است، بنابراین مکان مورد استفاده بایستی برای تنها یک هدف برای مثال برای دوره رشد جوجه­های گوشتی باشد مکان های تک سنی و سیستم ورود  خروج  یکسان جوجه­ها به توقف میکروارگانیسم های بیماری­زا در گله­ها  کمک خواهد نمود، برای مثال باعث توقف فعالیت عوامل بیماری­زا روتاویروس، رئوویروس، بیماری عفونی گامبورو(IBDV) خواهد شد.

با کاربرد این اصول در مکان نگهداری ، فارم برای یک دوره کوتاه در فاصله میان دو دوره ، جهت تمیز کردن خالی خواهد ماند. در یک دوره مناسب 12 تا 14 روزه باعث کاهش عوامل بیماری­زا می­شود. تمامی کود می­بایست از لانه ها جمع آوری و در فاصله حداقل 2 کیلومتر دورتر از فارم دور ریخته شود. لانه های پرندگان می­بایست با استفاده از آب پرفشار(35 تا 55 بار) شسته شوند.از شوینده ها در مراحل تمیز کردن به طورمناسب استفاده می­شود که با خاصیت عفونت زدایی سبب کاهش های  عفونت­های اجزای ویروسی باقیمانده خواهند شد. بعد از هر دوره ، خروج رسوبات ، نظافت و گندزدایی آبخوری­ها و خطوط لوله آب با استفاده مواد شیمیایی مناسب انجام می­شود . اگر از آب چاه استفاده می­شود ، آب–باید کلر زنی شود.

جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان

لانه­های پرندگان بایستی برای پرندگان وحشی و جوندگان غیرقابل نفوذ باشند، زیرا آنها به عنوان حاملین بیماری های پرندگان می­باشند. علاوه بر این ناحیه می­بایست تمیز نگهداری شود ، گیاهان اطراف وجین و کوتاه شده و مکان­های لانه گزینی حذف گردند. استفاده از توری در کنار دیواره­های خارجی و در قسمت ورودی پنجره­ها می­تواند جمعیت­های جوندگان را کنترل نماید.

سوسک­های سیاه می­توانند ناقل بیماری هایی از قبیل گامبورو (IBDV) MDV ، و سالمونلا باشند. بنابراین مواد شیمیایی مؤثر می­بایست بین گله­ها برای جلوگیری از هجوم سوسکهای تیره رنگ استفاده شوند. مگس­ها و سایرحشرات پرنده به عنوان ناقلین بیماری­ها می­بایست کنترل شوند، بنابراین حذف یا کم کردن تعداد آنها در لانه­های پرندگان ضروری است. استفاده از تمامی این ابزارها، در جهت تأمین امنیت زیستی می­تواند اساس یک سیستم تولیدی قابل تحمل را تشکیل بدهد، اما این امر مستلزم تغییرات اساسی برای اصول نگهداری در فارم و اجرای عملیات مؤثر توسط کارکنان می­باشد.